تفسیر سوره طه ماه رمضان ۱۳۹۷

تفسیر قرآن به شرح استاد محمد مهدی معماریان ساوجی:

  • در این مجموعه تفسیری اگرچه از تفاسیر مختلف روایی و فلسفی و عرفانی استفاده میشود لکن بیشتر ناظر به نظریات تفسیری مجمع البیان و المیزان هستیم.
  • و البته گاهی بغیر از مباحث تفسیری به وجه خاص به مباحث تأویلی نیز پرداخته میشود و همچنین روایات تفسیری نیز مورد نقد و بررسی قرار میگیرد و همچنان بحثهای جدیدی در تفسیر.

سایت ادبستان معرفت-استاد محمد مهدی معماریان ساوجی.

دانلود جلسات:

نام فایل / لینکحجم
97.02.30-Tafsir-Taha-1.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp314.59 Mb
97.03.01-Tafsir-Taha-2.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp314.88 Mb
97.03.03-Tafsir-Taha-3.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp315.6 Mb
97.03.05-Tafsir-Taha-4.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp313.84 Mb
97.03.12-Tafsir-Taha-5.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp315.66 Mb
97.03.13-Tafsir-Taha-6.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp317.04 Mb
97.03.15-Tafsir-Taha-7.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp321.9 Mb
97.03.17-Tafsir-Taha-8.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp320.38 Mb
97.03.19-Tafsir-Taha-9.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp313.74 Mb
97.03.20-Tafsir-Taha-10.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp314.59 Mb
97.03.22-Tafsir-Taha-11.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp313.68 Mb
97.03.23-Tafsir-Taha-12.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp313.17 Mb
97.03.24-Tafsir-Taha-13.Ostad.Mohamad.Mahdi.Memarian.mp313.62 Mb

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ