تفسیر سوره انبیاء ماه رمضان ۱۳۸۹

بشرح استاد محمدمهدی معماریان:

  • در این مجموعه تفسیری اگرچه از تفاسیر مختلف روایی و فلسفی و عرفانی استفاده میشود لکن بیشتر ناظر به نظریات تفسیری مجمع البیان و المیزان هستیم.
  • و البته گاهی بغیر از مباحث تفسیری به وجه خاص به مباحث تأویلی نیز پرداخته میشود و همچنین روایات تفسیری نیز مورد نقد و بررسی قرار میگیرد و همچنان بحثهای جدیدی در تفسیر.

جلسه ۰۱ دانلود
جلسه ۰۲ دانلود

جلسه ۰۳ دانلود
جلسه ۰۴ دانلود

جلسه ۰۵ دانلود
جلسه ۰۶ دانلود

جلسه ۰۷ دانلود
جلسه ۰۸ دانلود

جلسه ۰۹ دانلود
جلسه ۱۰ دانلود

جلسه ۱۱ دانلود
جلسه ۱۲ دانلود

جلسه ۱۳ دانلود
جلسه ۱۴ دانلود

جلسه ۱۵ دانلود

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.