عنوان صفحه

بدأ

بَداء

این سخنرانی در مورد کلیپ پخش شده از آیت الله ناصری است،که از آیت الله بهجت در مورد فرج امام عصر (عج) سؤال می کنند. که این سخنرانی مطلب را بخوبی باز می کند جلسه 01 دانلود
ادامه مطلب ...