عنوان صفحه

گنجینه

شاخصه های شرک و علت آن قسمت چهارم

بسم الله الرحمن الرحیم شاخصه های شرک و علت آن قسمت چهارم این کلیپ شامل موارد ذیل است تعریف شرک و اقسام آن شاخصه های شرک و مشترکاتی بین نحله های مشرکانه اسطوره های مشکرانه نقد نظریه تکامل و نظر آنان در پیدایش شرک توحید اصل در تمام ادیان است علت اصلی شرک، شیطان است که در پشت تمام مذاهب مشرکانه پنهان است. فایل صوتی: دانلود…
ادامه مطلب ...