عنوان صفحه

رساله ها

مباحث مجلس جنون

بسم الله الرحمن الرحیم حمد و سپاس بی قیاس مرخالق ناس را سزاست که تاج (علمه البیان ) بر تارک همایون آدم نهاد و خلعت اسما و صفاتش داد. و درود نامعدود بر صاحب مقام جمع وجود و متمکن در مقام محمود و وصی برحقش که حامل لوای حمد و ساقی کوثرِ جود است و بر اولاد طاهرینش که امنای معبود و والیان دار وجودند. و دو صد درود وتهنیت بر عارفان امت اوکه وارثان…
ادامه مطلب ...

رسالهُ لسان الغیب

بسم الله الرحمن الرحیم رسالهُ لسان الغیب فی لسان الغیب صدر الدین قونوی را حضرت علامهُ ذوالفنون نجم الدین طبری آملی در نکته 1000کتاب هزار و یک نکته آورده اند…
ادامه مطلب ...