علامه طباطبایی

بسم الله الرحمن الرحیم علامه طباطبایی ۲۴آبان سالروز رحلت علامه بزرگوار محمدحسین طباطبایی صاحب تفسیرالمیزان است ایشان از نوادر روزگار است که درعلم ظاهر و باطن و تزکیه نفس و تربیت شاگرد و تالیف کتاب کم نظیر بوده اند از جمله شاگردانی…

برکات رفت و آمد به مساجد

بسم الله الرحمن الرحیم برکات رفت وآمد به مساجد اصبغ ابن نباته گوید بارها امیرمومنان علی ع میفرمود: هرکه به مسجدرفت وآمدکند یکی از هشت چیز نصیبش میشود ۱ برادری که درراه خدا ازاو استفاده کند ۲ علمی برگزیده ۳ آیت ونشانه ای محکم ۴…

سجود قلب

بسم الله الرحمن الرحیم سجودقلب جناب محیی الدین ابن عربی فرماید سهل ابن عبدالله تستری (درحالت کشف) قلب خویش را دید که درسجده است و این را به گروهی از مشایخ زمانش عرضه کرد و آنها ندانستند که چه میگوید چرا که به شهود و ذوق آن نائل…

ذکر بعد از بیداری از خواب

بسم الله الرحمن الرحیم هنگامیکه امیرمومنان علی ع از خواب بر میخواست میفرمود حسبی الله حسبی الرب من العباد حسبی الذی هوحسبی منذکنت حسبنا الله ونعم الوکیل یعنی کافیست مرا خداوند خدا کفایت میکند بجای بندگان کافیست مرا آنکه ازوقتی…

یاصاحب الزمان

بسم الله الرحمن الرحیم یاصاحب الزمان مامنتظر آمدنت می مانیم هرچقدر آمدنت طول کشد آقا جان ظهورشما بسته به اذن الهیست شما خود برای فرج دعا کن چون دعای ماکه بجایی نمیرسد دراین زمانه خیلی ها شمارافراموش کرده اند ولی ما اگرچه نالایق…

چرا علی اکبر ع از امام حسین طلب آب کرد؟

بسم الله الرحمن الرحیم حضرت علی اکبر وقتی به میدان کارزار شتاب کرد ومشغول قتال گردید بعداز لختی به سمت خیام رهسپار شد وخطاب به حضرت ارباب عرضه داشت، ان العطش قد قتلنی ،عطش مرا از پا در آوارده است آیا جرعه آبی هست که عطشم را فرو نشاند؟…

عارف جبرئیلی

بسم الله الرحمن الرحیم علامه حسنزاده آملی حفظه الله تعالی درکتاب امامت خودنقل فرمودند ازمجالس المومنین قاضی نورالله شهید....(که سلطان طیفورمعروف به ابویزید بسطامی که درمصاحبت بسیاری ازمشایخ بوده وسپس به خدمت امام صادق ع رسیده وازایشان…

شراب و باده در اشعار عرفانی

بسم الله الرحمن الرحیم گویندهلال رمضان گشت پدید منبعد بگردباده نتوان گردید درآخرشعبان بخورم چندان می تادررمضان مست بیفتم تاعید ازاشعارمنسوب به خیام نیشابوری دراشعار عرفانی مراد از شراب و باده و امثال این موارد اشاره به…

آیت الله محمدحسین شریعتمداری

بسم الله الرحمن الرحیم آیت الله محمدحسین شریعتمداری ازفقهای برجسته ای بودند که درصغرسن به درجه اجتهاد نائل آمدند ودردوران تحصیل همدرس با آیات عظامی همچون امام خمینی وآیت الله اراکی وبرخی ازعلمای دیگربودند افرادی که محضرایشان رادرک…

ماه رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم ماه رمضان آمد وازلطف خداوند شیطان شده دربند هم روزه بگیریدهم ازحادثه ها پند شیطان شده دربند نفست نزند نامه اعمال تو را گند شیطان شده دربند برمصحف قرآن نظری ازدل وجان کن تفسیروبیان کن آیات خداوند نگر…