روضه غلام ترک

بسم الله الرحمن الرحیم روضه غلام ترک محرم سال 96 توسط استاد معماریان دانلود فایل تصویری سایت ادبستان معرفت-استاد محمد مهدی معماریان ساوجی.

روضه غلام سیاه

بسم الله الرحمن الرحیم روضه غلام سیاه امام حسین محرم سال 96 توسط استاد معماریان دانلود فایل تصویری سایت ادبستان معرفت-استاد محمد مهدی معماریان ساوجی.

روضه حضرت قاسم ابن الحسن ع

بسم الله الرحمن الرحیم روضه حضرت قاسم ابن الحسن علیه السلام محرم سال 96 توسط استاد معماریان دانلود فایل تصویری سایت ادبستان معرفت-استاد محمد مهدی معماریان ساوجی.

روضه حضرت علی اکبر ع

بسم الله الرحمن الرحیم روضه حضرت علی اکبر علیه السلام توسط استاد معماریان دانلود فایل تصویری سایت ادبستان معرفت-استاد محمد مهدی معماریان ساوجی.

روضه عبدالله کلبی

بسم الله الرحمن الرحیم روضه عبدالله کلبی توسط استاد معماریان دانلود فایل تصویری سایت ادبستان معرفت-استاد محمد مهدی معماریان ساوجی.

روضه عبدالله ابن الحسن ع

بسم الله الرحمن الرحیم روضه عبدالله ابن الحسن علیه السلام توسط استاد معماریان دانلود فایل تصویری سایت ادبستان معرفت-استاد محمد مهدی معماریان ساوجی.

روضه حضرت عباس ع

بسم الله الرحمن الرحیم روضه حضرت عباس علیه السلام توسط استاد معماریان دانلود فایل ویدیویی سایت ادبستان معرفت-استاد محمد مهدی معماریان ساوجی.

داستانی شیرین

بسم الله الرحمن الرحیم داستانی شیرین شخصی از مومن الطاق (ازاصحاب امام سجادع وامام باقرع وامام صادق ع)پرسید:چه چیز مانع شد علی ع را که برسر خلافت با ابوبکر درگیر نشد؟ مومن الطاق به طعنه گفت:ترسید که اجنه او را بکشند!!!!! و این را…

از خواص سوره مبارکه قدر

ازخواص سوره مبارکه قدر امام جعفرصادق ع فرمودند:سوره قدر را خواندم در وقتیکه بر ،منصور دوانیقی، داخل شدم و حال انکه او اراده قتل مرا داشت پس خدای تعالی میان من و او حایل شد و نگذاشت که او مرا بکشد..... ازآن حضرت پرسیدند به چه چیز خود را…

در بیان اربعین حسینی و سلوک همراه ولایت

بسم الله الرحمن الرحیم دربیان اربعین حسینی وسلوک همراه ولایت عاشق گفت: اربعین یعنی طواف کل هستی با حسین از عاشورا تا اربعین با حسین ع باش یعنی چله ای آغاز کن همراه راس مطهر اباعبدالله ع و اسیران آل الله و منازل و مقامات آنان را از…