شاخصه های شرک و علت آن قسمت چهارم

بسم الله الرحمن الرحیم

شاخصه های شرک و علت آن قسمت چهارم

این کلیپ شامل موارد ذیل است

تعریف شرک و اقسام آن

شاخصه های شرک و مشترکاتی بین نحله های مشرکانه

اسطوره های مشکرانه

نقد نظریه تکامل و نظر آنان در پیدایش شرک

توحید اصل در تمام ادیان است

علت اصلی شرک، شیطان است که در پشت تمام مذاهب مشرکانه پنهان است.

فایل صوتی:
دانلود

فایل ویدیویی:

دانلود

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ